Váš košík:
0 Kč

Přihlásit se


Židle Křesla a pohovky Stoly Osvětlení Úložné prostory Zrcadla a věšáky Dekorace Kuchyně Postele

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka začíná běžet následující den od převzetí zboží. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba sdělit charakter vady, doložit kupní doklad, záruční list -  byl-li dodán a uvést kontaktní údaje. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že konec reklamace připadá na nepracovní den, posouvá se konec reklamace na nejbližší následující pracovní den. Reklamační lhůta se počítá ode dne následujícího od obdržení zboží.

 

Práva spotřebitele při uplatnění záruky

 • Odstranitelná vada - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

 • Neodstranitelná vada bránící řádnému užívání - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy.

 • Odstranitelná vada vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada byla již v záruční době nejméně dvakrát odstraňována. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Při reklamaci v rámci zákonné záruky je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy za pomoci dokladu o koupi a záručním listem, byl-li vydán. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o převzetí zboží k reklamačním účelům. Po vyřízení reklamace je prodávajíc povinen předat doklad o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Záruka se nevztahuje

 • Poškození zboží při přepravě -  nutno řešit s přepravcem ihned při převzetí zásilky

 • Na neodbornou manipulaci, zacházení, obsluhu či používání zboží. Pokyny ke správnému užívání výrobku jsou uvedeny na výrobku, v přiložených dokumentech nebo na oficiálních stránkách výrobců.

 

Postup při reklamaci

 • Zboží je třeba doručit na adresu našeho skladu:

sklad firmy Elektro Cígler

Holasice 75

66461 Rajhrad

Adresa skladu je také uvedena na zálohové faktuře a na faktuře. Reklamované zboží lze doručit zasláním či osobně po telefonické domluvě (tel. +420 703 145 014).

Zásilky zaslané na adresu sídla společnosti nebo na dobírku nebudou převzaty a budou zaslány zpět odesílateli. 

 • Při zaslání je nutné přiložit dokument s co možná nejpřesnějším popisem vady. Dokument musí dále obsahovat kontaktní údaje -  jméno, adresu a telefon.

 • K vyřízení je třeba doložit kopii dokladu o koupi a také záruční list -  byl-li dodán (nutno doložit originál).

 • Po doručení zboží bude sepsán reklamační protokol.

 • Reklamace je řešena bez zbytečného odkladu.

 • O výsledku reklamace bude kupující informován telefonicky nebo emailem.   


Copyright ©2015 - 2020 Cígler Home Design
Sídlo společnosti:
ELEKTRO Cígler, s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

Tel.: +420 703 145 014
E-mail: eshop@ciglerhomedesign.cz